Dziedzictwo Wiki
Advertisement

Szary lud - jeden z ludów zamieszkujących Alagaësię.

Historia

Niewiele wiadomo na temat historii Szarego Ludu. Byli to poprzednicy ludzi. Znani są z czasów, w których powstała Pradawna Mowa.

W tych czasach do manipulowania energią i magią wystarczyło wyczuwanie jej w umyśle, co powinien był potrafić każdy mag. Niestety, nie znano granic i dochodziło do wielu wypadków.

W końcu powstała Pradawna Mowa, w czym swój wkład miał Szary Lud. Pozwoliła ona ograniczać magię do pewnego stopnia.

Advertisement